viškos

viškos
vìškos (brus. вышкi) sf. pl. (2) [K], Rtr, K.Būg(Ds), FrnW; D.Pošk etnogr. 1. LKAI49(Ms, Šts, Kal, Krtn, Grg, Nmk, Kln, Prng, Pbs, Antr, Kkl, Švnč, Dsm, Vrn, Ndz), LEXXXIV353 klėties, prieklėčio, svirno lubos; vieta, patalpa ant jų, užlos: Visi tie [klėties] kambariai buvo luboti, ant tomis lubomis – viškos, kame laikė džiūvusią mėsą, ant akstimis suvertą, žiemą ir vasarą S.Dauk. Svirnas su pakopa, o viršuj tas stogo užlaidas vadinosi seniau viškos LTR(). Palipk ant [svirno] vìškų ir nunešk grūdus Kl. Tikrasis brolis jaunojo uždeda ant galvos jaunosios raudoną šilkų čepčių, kurį kartą ir antrą brolis jaunosios nudrėskęs nuo galvos teškia ant vìškų klėties JR62. Gaspadoriau, lipk ant vìškų, lipk ant vìškų! JD205. Aš bėgt, mane vyt. Aš ant malkų – man už padalkų, aš ant viškų – man už kiškų DvP458.daržinės lubos; vieta, patalpa ant jų: Gūbulte sugūbulk gubulą šieno ir mesk ant vìškų JI485. Viršuj buvo daržinėj padarytos vìškos, sudėta šienas Klt. Šieno prikrausim ik vìškom LzŽ. 2. patalpa ant trobos lubų, aukštas: Ant vìškų stubos vištos deda pautus J. Mas i lašinius laikom an vìškų Pln. Mas kitąsyk ka gyvenom, nebūdavo tų kaminų, ant vìškų dūmas laikės Skdv. Paniekintos mūsų kanklės ima rastiesi tai ant viškų, tai užpečkyje A1884,85. Duliu duliu duliuškele, kas te guli an viškelių an baltųjų paduškelių LMD(Ml). Žiūrėk, kiek ritinių audeklų yra prikamšyta ant špitolės viškų Žem.viršutinis aukštas, rieklės: Ir bus jos (Nojaus arkos) trys rieklės (paraštėje viškos): vienos žemai, antros viduje, trečios aukštai BB1Moz6,16.Dsm priemenės lubos; vieta, patalpa ant jų: Kaip įėjo į pringę, teip tas vaikas iškrito [vilkui] iš subinės, užsklendė duris, pats pašoko ant viškų ir rėkia: „Tėvai tėvai! Vilkas yra pringėje!“ BsPII142(Prnv). 3. LKAI49(Pb,Dg), Dkšt, ant sijų uždėtos lentos, kartys (ppr. kam sukrauti, džiovinti ir pan.): Par viškàs nušoko katinas ant žemės J. An vìškų viską krauna: šiaudus, linus Vlk. Pilnos viškos žirnių Trak. 4. M, L, Rtr, Up, Kln, Sd, Kal, Aln, Kpr, Rk, Svn, Skp, Slm bažnyčios galerija ant įėjimo vargonams ir giedotojams: Stulpus aplinkui turinčios viškos SD53. Suveriamos didžiulės durys, sulig vìškom [bažnyčioje] Sdb. Palipsma ant vìškų, savo dumples atsuksiam [vargonams] . Giesta an vìškų ZtŽ. Yra vìškos, tokia labai graži jauki bažnytėlė Alz. Durnius pasiėmė tris žvakes: vieną vaškinę ir dvi lajines, užsinešė ant viškų, užsidegė visas tris ir meldžiasi kaip galėdamas BsV246. Buvo likę tik keletas ties klaupkomis ir tamsiame kampe po viškomis, kur lingavo žilutėlę galvą ties aukų skardine užsnūdusi senelė M.Katil. Abiejose pusėse choro ir pagal tris sienas eina viškos, arba galerijos TS1899,6. Tuo yra ypatinga Telšių bažnyčia, jog tura apsukuo plačias viškas, ant katromis mažne tiek telpa žmonių, kiek viduo[je] bažnyčios M.Valanč. Vieną vakarą, kad buvo nišparas, atėjo ir jis (vagis), pasilipo ant viškų (pas vargonus) ir pasislėpė BsPII45(Tl). ^ Sėdi ant kaugės kaip ant vìškų Jnš. 5. N, [K] dengta galerija, kolonada.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • viskos — viskos/viskös:⇨dickflüssig …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Viskös — (viscid, v. lat. viscum, Vogelleim), kleberig zäh, dickflüssig; Viskosität, Zäh , Dickflüssigkeit (s. Reibung, innere, und Viskosimeter) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • viskös — • viskös, seg, tjockflytande, klibbig …   Svensk synonymlexikon

  • viskos — schwerflüssig; dickflüssig; zähflüssig; matschig; breiig; weich; pastös; hochviskos (fachsprachlich); zäh; pappig (umgangsspra …   Universal-Lexikon

  • Viskos — Physikalische Größe Name kinematische Viskosität Größenart kinematische Viskosität Formelzeichen der Größe ν Größen und Einheiten system Einhei …   Deutsch Wikipedia

  • viskos — vis|kos 〈[vıs ] Adj.〉 = viskös …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • viskös — vis|kös 〈 [vıs ] Adj.〉 leimartig, zähflüssig; oV [Etym.: <lat. viscum »Mistel, Vogelleim«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • viskos — vis|kos [v...], selten vis|kös <aus spätlat. viscosus »voll Leim, klebrig« zu lat. viscum »Mistel; Vogelleim (aus der Mistel)«; vgl. ↑...ös> zähflüssig, leimartig …   Das große Fremdwörterbuch

  • viskos — vis|kos adj., t, e (tyktflydende) …   Dansk ordbog

  • viskøs — vis|køs adj., t, e (tyktflydende) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”